آیا قرصهای ضدبارداری باعث چاقی میشود؟

عوارض قرصهای ضد باردرای 

  خانم دکتر از وقتی قرصهای ضد بارداری را مصرف میکنم افزایش وزن دارم:
ایا قرصهای ضد بارداری باعث چاقی میشوند؟
ایا لک های صورت ناشی ازقرصهای ضد بارداری قابل درمان هستند؟
اگر مصرف قرص را یک شب فراموش کنیم ایا نیاز به اقدام خاصی است؟
ایا همه قرصهای ضدبارداری به یک میزان در جلوگیری از بارداری تاثیر دارند؟
ایا مصرف طولانی مدت قرصهای ضد بارداری منجر به نازایی میشود؟
ایا مصرف قرصهای ضد بارداری در دختر ها وکسانی که ازدواج  نکرده اند اشکال دارد؟
ایا قرصهای ضدبارداری باعث ناراحتی اعصاب ویا افسردگی درخانم هایی که این قرصهارا مصرف میکنند میشود؟
ایاقرصهای ضد بارداری ضدسرطان هم هستند ویا روی سرطانها ی زنان تاثیر منفی دارند؟
برای پاسخگویی به سوالات فوق وسوالات بسیار زیاددیگر از این دست ونگرانیهای مشابه ناشی از مصرف قرصهای ضدبارداری درخانمها ابتدا لازم است کمی راجع به هورمونهای زنانگی واثار این هورمونها دربدن در سنین مختلف زنگی توضیح دهم
دو هورمون اصلی در بدن خانمها وجود دارد که تنظیم این دو هورمون برای ایجاد پریود منظم وشکل گیری فولیکول یاهمان تخمک برای بارور شدن ضروری است البته این مطلب بخودی خود چندین کتاب ومقاله است وبسیار بحث پیچیده ای است که من خیلی مختصر وفقط جهت پاسخ به سوالات متعدد شما این توضیخ را مختصر کرده ام
قرصهای ضد بارداری با توجه به این دو هورمون ساخته میشوند وبا مصرف منظم این قرصها تنظیم پریود وتنظیم ترشخ هورمونها از مغز وتاثیرشان روی تخمدان توسط قرصهای ضد بارداری انجام میشود
قبل از خونریزی ناشی از پریود هورمون پروژسترون خیلی بالا مییرود پس عوارض ناشی از بالا رفتن ان ظاهر میشود مثل :افسردگی و روحیه حساس اختلالات گوارشی وحتی تشدید سردردهای میگرنی 
بنابراین اگرخانمی این علایم را داشته باشد ممکن است بامصرف قرصهای ضدبارداری این علایم تشدید پیداکند
اگر خانمی لکه های پوستی ناشی از نور افتاب داشته باشد بامصرف این قرصها لکه ها تشدید پیدامیکند
اگر برنامه غذایی درمصرف کنندگان قرص ضد بارداری براساس رعایت کالری دریافتی وتنظیم ان باتوجه به سن وشرایط زندگی وشغلی ومیزان فعالیت روزانه قرارداشته باشد چاقی ناشی ازمصرف قرصها نگران کننده نخواهدبودومصرف  قرصها باعث چاقی نخواهد شد
در هنگام فراموش کردن قرصهای ضدبارداری ایا اقدام خاصی لازم است؟: 

کسانی که از قرصهای ضدباردار ی به عنوان درمان کیست ویا درمان تنبلی تخمدان ویا هر دلیل دیگر به جز اثر ضدبارداری  از این قرصها استفاده میکننداگر مصرف قرص را فراموش کنند تنها مشکلی که ممکن است برایشان پیش بیاید اختلال درنظم پریوداست که بامصرف به موقع این اختلال را میتوان درمان وبرطرف کرد

در کسانی که از این قرصها برای جلوگیری از بارداری استفاده میکنندفراموش کردن قرصها خطر حاملگی ناخواسته رادارد والبته این امر(فراموش کردن مصرف قرص) در خانمهای مصرف کننده بسیار شایع است دستورات زیر به شما کمک میکند که درزمان فراموش کردن قرصها چه اقدامی لازم است انجام دهید:
۱-اگر مصرف یک قرص فراموش شده است بلافاصله بعداز اینکه این مسٌله را به خاطر اوردید ان قرص را مصرف کنید ونیاز به اقدام خاص دیگری نیست.
۲-اگر مصرف دوقرص در دوهفته اول فراموش شودباید در دو روز بعدی هر روز دو تاقرص مصرف کنید.
۳-اگر مصرف دو قرص درهفته سوم فراموش شود ویا در هر زمان  شما بیشتر از دو قرص را فراموش کردیدکه مصرف کنید باید بلافصله از روش دیگری برای جلوگیری استفاده کنید ومصرف بسته جدید قرصهارا ازهمانروز شروع کنید
۴-شایعترین علت عدم تاثیر قرصهای ضدباردرای  این است  که خانمی که برای ضدبارداری قرص میخورد دچار اسهال و استفراغ شود در این صورت است که قرص بدون هیچ اثری روی بارداری از بدن دفع میشود وبنابراین بیماراظهار میدارد که حتی باخوردن قرصها حامله شده است باید دراینگونه موارد ازروشهای دیگرضدبارداری  مثل جلوگیری طبیعی لستفاده کنید
۵-در کسانیکه برای اولین بار از قرص ضد بارداری استفاده میکنندممکن است لکه بینی پیش بیاید که طبیعی است ونیاز به اقدام خاصی نیست 
 
۶-ایا مصرف قرص ضد بارداری در دختر خانمها اشکال داردیا خیر؟معمولا در دختر هایی که دچار کیست تخمدان ویا تنبلی تخمدان هستند ما لازم میدانیم از این قرصها برای تنظیم کار تخمدان استفاده کنیم ومصرف قرصها زمانی که برای بدن ضروری باشد وبدن به این هورمونها نیاز داشته باشد
هیچ خطری ندارد وحتی گاهی عدم استفاده این قرصها خطرناک تراست
۷-در خانمهایی که دچار سردرد های میگرنی هستند مصرف قرصهای ضدبارداری سبب تشدید علایم میگرن وتشدید حملات سردرد میشود وحتی گاهی در این خانمها سکته مغزی نیز گزارش شده است. بنابراین در این بیماران تجویز قرصهای ضدبارداری ممنوع است وکسانیکه میگرن دارنداز سایر روشهای ضد بارداری مثل کذاشتن IUD میتوانند استفاده کنند
۸-در کسانیکه از داروهای ضد تشنج استفاده میکنند بدلیل اینکه این داروها باعث میشوند قرصهای ضدبارداری زوداز بدن دفع شوند پس باعث کاهش اثرات قرص ضدبارداری میشوندبنابراین اینگونه بیماران نیز بایداز سایر روشهای ضد بارداری استفاده کنند
۹-در خانمهای دیابتی مصرف قرص ضد بارداری منعی نداردولی از قرصهای زمان شیردهی نباید استفاده کنند
زمان انتشار: دوشنبه 04 ارديبهشت 1391 (9 سال قبل)
تعداد بازدید: ۴۲۱۴۵