روش جديد برداشتن تست سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم شايعترين نوع سرطان دربانوان است سوالى كه پيش ميايد اين است كه چگونه ميتوان از اين نوع سرطان جلوگيرى كرد
بانمونه بردارى از سلولهاى دهانه رحم وانجامازمايش توسط پزشگ متخصص زنان و زايمان
سوال بعد چگونگى روش نمونه بردارى است كه دو نوع روش نمونه بردارى داريم اول روش كلاسيك وبعد روش تين پرپ كه روش سنتى روشي است كه داراى قدرت تشخيصي بايين است و امروزه توصيه نميشود
ولي روش تين پرپ روشي جديد وبسيار دقيق است كه در تمامى كشورهاى پيشرفته جايگزين روش قديمى شده است
تفاوت دو روش مزبور در نوع نمونه بردارى نوسط پزشگ و طريقه بررسى توسط ازمايشگاه مى باشد كه مربوط به فرايند انجام تست است
مزاياى تين پرپ نسبت به روش كلاسيك عبارت است از:اولا تشخيص ويروس HPV. از روى نمونه برداشته شده و ثانيا بررسى مكانيزه سلولهاى دهانه رحم كه تين پرپ تنها روش موجود ميباشد
در اولين مراجعه و معاينه بانوان محترم به پزشگ متخصص زنان تست از دهانه رحم برداشته شده و با توجه به سابقه خانودگى بيمار از نظر سرطانهاى رحم دهانه رحم تخمدان وسينه و پاسخ ازمايشگاه در مورد نتيجه تست زمان انجام تست بعدى توسط پزشك به بيمار اعلام خواهد شد
اميدوارم خانمهاى محترم با مراجعه منظم وانجام ازمايشات سالانه به بهداشت وسلامتى جامعه كمك كنند.
زمان انتشار: دوشنبه 19 دي 1390 (9 سال قبل)
تعداد بازدید: ۲۱۴۱۸